Σκολίωση


Σκολίωση είναι η τρισδιάστατη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή η πλάγια κλίση και στροφή των σπονδύλων. 

Η πιο συχνή εμφάνισή της είναι κατά την εφηβική ηλικία ενός ατόμου (80% των περιπτώσεων εντοπίζονται σε εφήβους), αλλά μπορεί να συμβεί και νωρίτερα, ακόμα και στην νηπιακή ηλικία. 

Οι λόγοι που την προκαλούν ποικίλουν (γενετικοί. αναπτυξιακοί κ.α), αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα αίτια που την προκαλούν είναι άγνωστα. Ανάλογα με την περιοχή του σώματος στην οποία υφίσταται, η σκολίωση μπορεί να είναι θωρακική, οσφυϊκή ή και θωρακοοσφυϊκή.

Εκτός από την παραμόρφωση στην πλάτη του έφηβου, συνήθως δεν έχει άλλα συμπτώματα, μεαποτέλεσμα πολλές φορές να υπάρχει καθυστέρηση στην διάγνωσή της. Ιατρικά μπορεί να διαπιστωθεί με κλινικό έλεγχο και στην συνέχεια επιβεβαιώνεται με ακτινολογικές εξετάσεις.Επιπλέον, υπάρχουν και μέθοδοι διάγνωσης τελευταίας τεχνολογίας (laser scanner, 4metric) που αντικαθιστούν σε μεγάλο βαθμό την ακτινογραφία και ενδείκνυνται ακόμα και για εγκύους, αφού δεν κάνουν χρήση ακτινοβολίας.

Πώς θεραπεύεται η σκολίωση;

Η θεραπεία της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (τύπος, ρυθμός επιδείνωσης κτλ) αλλά κυρίως από τον βαθμό παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης. Όταν η σκολίωση είναι λίγες μοίρες συνήθως δεν προκαλεί πόνο, ούτε περιορισμό των κινήσεων και μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά, δηλαδή με εφαρμογή ορθοπεδικού κηδεμόνα προκειμένου να υπάρξει αναχαίτιση της επιδείνωσης, αλλά και διόρθωση του προβλήματος στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό. 

Αντίθετα, όταν είναι πολλών μοιρών μπορεί να επηρεάσει τόσο την αναπνευστική όσο και την καρδιακή λειτουργία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αντιμετώπισή της γίνεται με χειρουργική θεραπεία.

Δείτε σε εικόνες τη σπονδυλική στήλη σε άτομα που πάσχουν από σκολίωση.


Σκολίωση Σκολίωση Σκολίωση